آغاز قرارداد ساخت سیستم کنترل سیگنال لکوموتیو


آغاز قرارداد ساخت سیستم کنترل سیگنال لکوموتیو


با توجه به توانمندی های تخصصی و فنی شرکت ویستا صنعت پرشین در اجرای قراردادهای ریلی، اجرای قرارداد فوق یه شرکت ویستا صنعت پرشین محول شد.


سیستمی که در راه آهن اصطلاحاً به سیستم باکس سیگنال معروف شده و البته نسخه ای قدیمی از تکنولوژی های مدرن حال حاضر راه آهن جهان هست، روشی است برای کنترل ترن در موارد اضطراری و وجود ریسک هایی برای سلامت لکوموتیوران.

شرکت های دیگری این پروژه را پیش از شرکت ویستا صنعت پرشین انجام می دادند ولی شرکت ویستا صنعت پرشین رغبت خود برای ورود به این پروژه و انجام چالشی جدید برای تیم مهندسی و فنی خود را آغاز نمود.

مفتخر هستیم که قرارداد ساخت یکصد دستگاه باکس سیگنال، در این شرکت در دست اقدام برای لکوموتیوهای آلستوم شرکت مپنا می باشد.

 

wpsupplier

#WPSupplier

htttps://www.WPSupplier.com