انعقاد قرارداد تامین سیستم تثبیت کننده فرکانس برای لکوموتیوهای آلستوم


انعقاد قرارداد تامین سیستم تثبیت کننده فرکانس برای لکوموتیوهای آلستوم


عطف به پروژه تحقیقاتی انجام شده با شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا و به نتیجه مطلوب رساندن این پروژه، شرکت ویستا صنعت پرشین وارد فاز اجرایی پروژه شد.


پیرو تست های انجام شده در رابطه با طراحی و مهندسی انجام شده بر روی سیستمی که بتواند منبع تغذیه کولرهای لکوموتیوهای آلستوم را فارغ از فرکانس متغیر و به صورت فرکانس ثابت بنماید، شرکت ویستا صنعت پرشین وارد فاز عملیاتی تامین سیستم تثبیت کننده فرکانس برای کولرهای لکوموتیوهای آلستوم گردید.

در این قرارداد، ویستا صنعت پرشین تعهد می نماید که سیستم تثبیت کننده فرکانس لکوموتیو آلستوم Alstom Frequency Stabilizer System که به اختصار AFSS نامیده می شود را برای لکوموتیوهای آلستوم که در قرارداد شرکت توسعه ناوگان ریلی قرار گرفته است، تامین نماید.

از حسن اعتماد شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا به مجموعه ویستا صنعت پرشین و نیز نتیجه مطلوب حاصله ناشی از تلاش های شبانه روزی پرسنل و همکاران شرکت ویستا صنعت پرشین نهایت سپاس و تقدیر خود را بیان دشته امیدواریم که این قرارداد، مایه اعتلا و ترقی دانش فنی و مهندسی این مجموعه گردد.

 

#WPSupplier

https://www.WPSupplier.com