عقد قرارداد جدید برای تامین یخچال کابین لکوموتیو


عقد قرارداد جدید برای تامین یخچال کابین لکوموتیو


پیرو قراردادهای قبلی و تامین یخچال کابین لکوموتیو برای مصرف کنندگان مختلف، شرکت ویستا صنعت پرشین قرارداد جدیدی را با شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا برای تامین یخچال های کابین لکوموتیو آن شرکت منعقد کرد.


با اعتمادی که به خدمات فنی و مهندسی شرکت ویستا صنعت پرشین در بین شرکت های طرف قرارداد و مصرف کنندگان خدمات این شرکت به عمل آمده است، شرکت مپنا لکوموتیو برای تجهیز لکوموتیوهای در دست انجام خود در محل کارخانه آن شرکت در رزکان نو شهرستان کرج استان البرز، درخواست خرید جدیدی را با مجموعه ویستا برای تامین یخچال کابین لکوموتیو منعقد کرد.

این پروژه که برای ایجاد تسهیلات آسایشی لکوموتیورانان تعبیه و ایجاد شده است، تا کنون با موفقیت بر روی بیش از چهارصد دستگاه لکوموتیوهای راه آهن ایران و ناوگان داران خصوصی نصب و با موفقیت و سربلندی تست های خود را پشت سر گذاشته است.

افزوده شدن مشتری ارزشمندی همچون مپنا لکوموتیو به لیست مشتریان گرامی و گرانبهای ویستا صنعت پرشین، افتخاری دیگر برای مدیریت این شرکت و نتیجه زحمات شبانه روزی پرسنل فداکار این شرکت محسوب می شود.

 

در صورت تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر در این مورد، می توانید با شرکت ویستا صنعت پرشین از طریق راه هایارتباطی ارایه شده در ان وب سایت ارتباط برقرار کنید.

 

#WPSupplier

https://www.WPSupplier.com