عقد قرارداد جدید فروش کولر به شرکت مپنا لکوموتیو


عقد قرارداد جدید فروش کولر به شرکت مپنا لکوموتیو


ویستا صنعت پرشین با تکیه بر توانمندی و قابلیت های سالهای پیشین خود، قرارداد فروش جدیدی را با شرکت مهندس ساخت لکوموتیو مپنا برای تامین کولرهای لکوموتیوهای این شرکت منعقد کرد.


با توجه به کیفیت بالای خدمات ارایه شده شرکت ویستا صنعت پرشین در زمینه های مهندسی و دانش بنیان و با توجه به اعتماد سازی انجام شده مبتنی بر سال های متمادی تلاش مستمر این شرکت در کمک به صنعت میهن عزیزمان ایران، قرارداد جدیدی بین شرکت ویستا صنعت پرشین و شرکت مهندسی ساخت لکوموتیو مپنا -مپنا لکوموتیو- منعقد شد و شرکت ویستا صنعت پرشین متعهد به تامین کولرهای کابین لکوموتیو برای پروژه های در دست انجام شرکت مپنا لکوموتیو گردید.

این مهم در سایه تلاش های فنی و مهندسی و شبانه روزی پرسنل زحمتکش این شرکت در ارایه بهترین سرویس ها بدست آمده است.

لذا در همین راستا، شرکت ویستا صنعت پرشین آماده همکاری با شرکت ها و ارگان های دارای ناوگان ریلی در این راستا می باشد.