آغاز قرارداد فروش کولر کابین لکوموتیو با شرکت احیا صنعت ادوات


آغاز قرارداد فروش کولر کابین لکوموتیو با شرکت احیا صنعت ادوات


متعاقب قرارداد فروش منعقده بین شرکت #ویستا_صنعت_پرشین و شرکت #احیا_صنعت_ادوات فروش کولرهای این شرکت آغاز شد


پس از انجام توافق بر تنظیم قراردادی بین شرکت ویستا صنعت پرشین و شرکت احیا صنعت ادوات، تامین کولرهای مورد نیاز این شرکت توسط شرکت ویستا صنعت پرشین، آغاز شد.
کولرهای تامین شده شرکت ویستا صنعت پرشین بر روی لکوموتیوهای بازسازی شده توسط شرکت احیا صنعت ادوات نصب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.