قرارداد بازسازی کولرهای لکوموتیوهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران


قرارداد بازسازی کولرهای لکوموتیوهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران


شرکت ویستا صنعت پرشین در حال انعقاد قرارداد جدیدی با اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران هست که در این قرارداد بازسازی و به روز آوری تکنولوژی باقیمانده کولرهای معیوب راه آهن جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.


با توجه به انجام شدن اولین قرارداد بازسازی کولرهای مهر اصل و دیتون فنیکس موجود در راه آهن و به روزآوری این سیستم ها به تکنولوژی شرکت ویستا صنعت پرشین و نیز عنایت به نتیجه بخش بودن این پروژه و کسب رضایتمندی صد در صدی کارفرما -اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران-، این اداره کل تصمیم به انعقاد قرارداد جدیدی با شرکت ویستا صنعت پرشین نمود که در آن باقیمانده کولرهای معیوب و غیر قابل مصرف راه آهن ایران، اعم از کولرهای تولیدی شرکت مهر اصل و دیتون فنیکس، به شرکت ویستا صنعت پرشین تحویل داده خواهد شد تا ضمن بازسازی و به روزآروی تکنولوژی این کولرها، نسبت به یکپارچه سازی سیستم راه آهن ایران و استفاده متحد الشکل از کولر کابین لکوموتیو ویستا صنعت پرشین به شماره VSPG-5000 اقدام گردیده باشد.
با توجه به اضطرار راه آهن ایران نسبت به خاتمه یافتن این پروژه در اسرع وقت، شرکت ویستا صنعت پرشین نسبت به شروع پروژه اقدامات اولیه را انجام داده است و به زودی راه آهن ایران، کولرهای بازسازی شده خود را دریافت خواهد نمود.