تامین کمپرسور لکوموتیو


تامین کمپرسور لکوموتیو


طی قراردادی که شرکت ویستا صنعت پرشین با شرکت ناوگان ریلی راهوار نیرو داشت، تامین سه دستگاه کمپرسور برای این شرکت انجام پذیرفت.


حسب قراردادی که فیمابین شرکت ویستا صنعت پرشین و شرکت راهوار نیرو آریا منعقد شده بود، شرکت ویستا صنعت پرشین نسبت به تامین و واردات سه دستگاه کمپرسور لکوموتیو از نوع WBO برای شرکت راهوار نیرو آریا اقدام نمود.
کمپرسورهای تامین شده ضمن گذراندن دوره یک ساله گارانتی خود، با سلامتی و صحت در چرخه مصرف لکوموتیوهای شرکت راهوار نیرو آریا قرار دارند.
کمپرسورهای تامینی، کمپرسورهای اصلی و مورد تایید شرکت سازنده لکوموتیوها می باشند.