گواهی رضایت مندی شرکت بنیان فن آفرین


گواهی رضایت مندی شرکت بنیان فن آفرین


گواهی ارایه شده شرکت بنیان فن آفرین برای محصولات تولیدی


شرکت سبز اندیش صنعت به عنوان شرکت مادر ویستا صنعت پرشین، در سالهای 1385 الی 1388 اقدام به تامین قطعات مصرفی لکوموتیوهای تحت بازسازی و مدرنیزه شدن به سیستم میکروپروسسور نمود.
یکی از پروژه هایی که این شرکت در آن مشارکت نمود، مدرنیزه کردن تعداد 25 دستگاه لکوموتیو GT26CW به سیستم میکروپروسسور بود که گواهی صادر شده در این ارتباط برای رویت شما گرامیان بازدید کننده سایت قرار داده می شود.
توضیح لازم به ذکر این هست که این گواهینامه در سال 1386 صادر شده است و پس از آن نیز شرکت ویستا صنعت پرشین برای شرکت بنیان فن آفرین تامین قطعه و مجموعه ها نمود.