کتاب آموزشی سیستم تبرید برای کاربران ریلی و راه آهن


کتاب آموزشی سیستم تبرید برای کاربران ریلی و راه آهن


کتابی برای آشنایی کامل کاربران راه آهن با منطق سیستم تبرید و نحوه تعمیر و نگهداری نوشته شده است.


کتاب "یخچال ویستا صنعت، شناخت، بهره برداری و تعمیرات" برای آشنایی کامل بهره برداران و تعمیرکاران با یخچالهایی که در لکوموتیوهای راه آهن ایران و نیز لکوموتیوهای شرکتهای دارای ناوگان خصوصی نصب می باشد، به رشته تحریر در آمده است.
تلاش گردیده است تا این کتاب حتی المقدور کم حجم و در عین حال، رسا و بلیغ نثر شده باشد.
آغاز سخن در این کتاب تعریف سیستم تبرید بر پایه گاز مبرد پایه کربن فلوئوری است تا خواننده گرامی با منطق و اجزای اصلی تشکیل دهنده سیستم تبرید آشنا شود. سپس به تعریف سیستم تبرید یخچال، منطق طراحی یخچالهای ویستا صنعت پرشین و روشهای عیب یابی، تعمیرات و پروسه های تعمی رو نگهداری پرداخته شده است.
این کتاب در کارگاه آموزشی که در راه آهن ایران برگزار خواهد شد، در چندین دوره به تکنسین ها، مهندسین و بهره برداران و تعمیرکاران راه آهن ایران و شرکتهای پیمانکاری آموزش داده خواهد شد.
این کتاب یکی دیگر از تالیفات آقای شهرام وصالی می باشد که برای ثبت در کتابخانه ملی و اخذ شابک آن اقدام شده است و اخبار تکمیلی آن به زودی به استحضار بازدیدکنندگان سایت رسانده خواهد شد.