گواهی رضایت مندی شرکت راهوار نیرو آریا


گواهی رضایت مندی شرکت راهوار نیرو آریا


این گواهی به دلیل رضایت از کیفیت محصولات تامینی شرکت ویستا صنعت پرشین صادر شده است.


شرکت ویستا صنعت پرشین به ارایه خدمات مهندسی و تولیدی و بازرگانی به همکاران و مشتریان بزرگواری همانند شرکت راهوار نیرو آریا افتخار می کند.
شرکت راهوار نیرو آریا از سال هزار و سیصد و نود تا کنون از مشتریان این شرکت محسوب می شود.
خدمات ما به این شرکت در زمینه های گوناگونی اعم از تامین قطعات، تعمیرات و تولید قطعات و مجموعه های لکوموتیوها بوده است.
مجموعه قطعات و دستگاههای تولید و یا تامین شده شرکت ویستا صنعت پرشین برای شرکت راهوار نیرو آریا از دوره ضمانت حداقل دوازده ماهه برخوردار بوده است.