اتمام قرارداد فروش 62 دستگاه کولر لکوموتیو به راه آهن ایران


اتمام قرارداد فروش 62 دستگاه کولر لکوموتیو به راه آهن ایران


تامین و فروش 62 دستگاه کولر کابین لکوموتیو به اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران با موفقیت به اتمام رسید.


طی قراردادی که این شرکت با اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران داشت، شرکت ویستا صنعت پرشین متعهد به خرید و تحویل تعداد 62 دستگاه کولر کابین لکوموتیو بود.

این کولرها در زمان بندی ارایه شده قرارداد، تامین و تحویل اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران گردیدند.

این کولرها پس از نصب توسط پیمانکار مربوطه بر روی لکوموتیوها و اخذ تاییدیه بهره برداران، مورد تایید کارفرمای محترم قرار گرفته و در هیمن رابطه تعهد این شرکت در ارایه کیفیت بالا برای محصولات تامینی اش، باعث گردید تا قرارداد بعدی برای خرید کولرهای بیشتر بین این شرکت و راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد شود.

این شرکت به ارایه بالاترین کیفیت در کالاهای تامینی خود متعهد بوده همیشه در همین مسیر گام برداشته است.