گواهینامه ها


تقدیرنامه شرکت البرز نیرو


تقدیرنامه شرکت البرز نیرو

تقدیر از شرکت ویستا صنعت پرشین به عنوان یکی از تامین کنندگان لکوموتیو تولید ایران با نام پارس 33
اطلاعات بیشتر
گواهی رضایت مندی شرکت بنیان فن آفرین


گواهی رضایت مندی شرکت بنیان فن آفرین

گواهی ارایه شده شرکت بنیان فن آفرین برای محصولات تولیدی
اطلاعات بیشتر
گواهی رضایت مندی اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران


گواهی رضایت مندی اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران

گواهی رضایت مندی اداره کل نیروی کشش راه آهن جهوری اسلامی ایران
اطلاعات بیشتر
گواهی رضایت مندی شرکت احیا صنعت ادوات


گواهی رضایت مندی شرکت احیا صنعت ادوات

این گواهی به دلیل تامین یخچال کابین لکوموتیو برای شرکت احیا صنعت ادوات ارایه شده است.
اطلاعات بیشتر
گواهی رضایت مندی شرکت راهوار نیرو آریا


گواهی رضایت مندی شرکت راهوار نیرو آریا

این گواهی به دلیل رضایت از کیفیت محصولات تامینی شرکت ویستا صنعت پرشین صادر شده است.
اطلاعات بیشتر
گواهی رضایت مندی شرکت توربوژنراتور شاهرود


گواهی رضایت مندی شرکت توربوژنراتور شاهرود

این گواهی برای اعلام رضایت و تقدیر از خدمات ویستا صنعت صادر شده است
اطلاعات بیشتر