خوش آمدید !

شرکت ویستا صنعت پرشین افتخار می کند که سهمی هر چند اندک در به حرکت در آوردن چرخ صنعت ایران ایفا می کند. گروه صنعتی ویستا در سال 1387 به منظور تربیت نیروی مهندسی متخصص و کاردان برای رفع بخشی از نیازهای کشور ایران به تولید کنندگان خارجی و یا شرکتهای واسطه خارجی تاسیس گردید و تا کنون توانسته است کمکهای شایان توجهی به صنعت ایران علی الخصوص راه آهن و صنعت ریلی نماید.
در این وب سایت با خدمات، محصولات، تالیفات و فعالیتهای گروه صنعتی ویستا صنعت پرشین آشنا خواهید شد.
خواهشمندم برای اطلاعات دقیقتر در مورد این شرکت به منوهای این وبگاه مراجعه فرمایید.


کتاب آموزشی سیستم تبرید برای کاربران ریلی و راه آهن

کتابی برای آشنایی کامل کاربران راه آهن با منطق سیستم تبرید و نحوه تعمیر و نگهداری نوشته شده است.
اطلاعات بیشتر

تامین کمپرسور لکوموتیو

طی قراردادی که شرکت ویستا صنعت پرشین با شرکت ناوگان ریلی راهوار نیرو داشت، تامین سه دستگاه کمپرسور برای این شرکت انجام پذیرفت.
اطلاعات بیشتر

تامین ژنراتور لکوموتیو

شرکت ویستا صنعت پرشین تامین پنج دستگاه آلترناتور لکوموتیو برای خریدار داخلی را آغاز نموده است.
اطلاعات بیشتر